Welcome

Có người bạn hỏi Việt Nam vô địch sao thấy không vui Thực sự chực chờ trào nước mắt

Có người bạn hỏi: Việt Nam vô địch sao thấy không vui... Thực sự chực chờ trào nước mắt. Đó không đơn thuần là niềm vui, đó là cảm xúc hạnh phúc vỡ oà sau những tiếc nuối chờ đợi từ rất lâu... I love Viet NamCó người bạn hỏi: Việt Nam vô địch sao thấy không vui... Thực sự chực chờ trào nước mắt. Đó không đơn thuần là niềm vui, đó là cảm xúc hạnh phúc vỡ oà sau những tiếc nuối chờ đợi từ rất lâu... I love Viet Nam
2021-03-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *