Welcome

Bài số 4152 Sỏi Đá Thì Thầm Ngậm ngùi tường đổ rêu phong Bao mùa bỉ ngạn đỏ hồng nhớ thương

Bài số 4152
Sỏi Đá Thì Thầm
Ngậm ngùi tường đổ rêu phong
Bao mùa bỉ ngạn đỏ hồng nhớ thương
Trời xanh họa phúc khôn lường
Xẻ đôi ước nguyện chia đường biệt ly
Nghe trong sỏi đá thầm thì
Trích trầm cả những khuôn vi ngàn đời
Người từ miệt khứ trùng khơi
Cổ từ rớt giọt những hơi thở mòn
Áo xiêm lỏng gót chân son
Choàng vai mấy lọn tơ còn thắm xanh
Ngàn năm khó vẹn ai đành
Làm cho hoa nở mà cành rụng rơi
Có cành hoa lại tách rời
Bảo rằng nhân thiện sao trời lại đang !?
Mùa di vạn kỷ dặm ngàn
Thiên thu tình hận sầu mang thẫm màu
Xót tình bỉ ngạn mà đau
Đà la mạn vẫn trắng màu trinh nguyên
Ai xui thương ải tang điền
Trời xanh khéo cợt cái duyên phàm trần.
Nguyetle
29/7/2018
2021-10-29
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới