Welcome

Lẽ sống của cuộc đời là hạnh phúc thứ được nuôi dưỡng bằng hi vọng

"Lẽ sống của cuộc đời là hạnh phúc, thứ được nuôi dưỡng bằng hi vọng. Chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng ta tồn tại trong niềm hi vọng về một điều gì đó tốt đẹp hơn. Hi vọng có nghĩa là tiếp tục bước đi và suy nghĩ "tôi có thể làm được". (Hi vọng) mang lại sức mạnh bên trong, sự tự tin, khả năng hành động một cách trung thực, đáng tin cậy và minh bạch" (Dalai Lama)
Dành cho Dung của hôm nay 2019. yêu yêu <3
2021-10-18
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới