Welcome

CU A QU Y ĐÂU RÔ I Thơ vui Ngô Chinh Mưa vê kiê m viê c đê chơi Ho a ra đươ c buô i ma t trơ i la i hay

CỦA QÚY ĐÂU RỒI
Thơ vui...
Ngô Chinh...
Mưa về kiếm việc để chơi
Hóa ra được buổi mát trời lại hay
Chàng ơi hãy đến xem này
Nếu mà lơ lẳng biết tay với bà
Bước đầu sẽ vật ngửa ra
Tiếp theo là sẽ hoạn cà biết chưa
Thương em chớ bảo tình thừa
Để rồì mất của kéo kưa cho đời kkkkkkkk...
Ngày 15 tháng 7
Đoan Hùng Phú Thọ...
2021-10-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới