Welcome

Ngày mai Nguyên tiêu trăng sáng trong ngần

Ngày mai Nguyên tiêu, trăng sáng trong ngần. Nhưng ngay từ hôm nay, 14. Giêng, hàng ngàn tín chủ đã hân hoan tề tựu bên mái chùa Ngòi thân thương, nơi có các quý thầy vì lòng từ mẫn với các Phật tử và nhân dân chúng con mà mở pháp hội- đại lễ Cầu an đầu năm. Chuông trống Bát nhã vang vang, trang trí Phật đài đẹp tươi, và bao ánh mắt, nụ cười tin yêu, làm rộn ràng, xúc động bao lòng.
Cả sáng, rồi ( mới đáp ứng được số lượng người đến cầu an )cả chiều, các quý Thầy đều quang lâm, tận tụy hướng dẫn chúng con cúng Phật, phóng sinh, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, phát nguyện, hồi hướng ...
Buổi lễ cầu an mà thành luôn thời khóa tu tập công phu! Thật là tuyệt vời, mầu nhiệm!
Sư thầy Thích Đàm Xuyến thốt lên hoan hỷ: người đâu mà kéo nhau về chùa đông thế ? Vâng, thật đông, nườm nượp nhưng mà vẫn trang nghiêm, do Ban Tổ chức khéo léo chu đáo sắp xếp thứ lớp. Vâng, thưa thầy, người về chùa mình cầu an thật đông. Là họ đến từ lòng tin trong sáng. Đến từ thiện tâm, từ căn lành đã gieo trồng từ lâu xa với chùa, với Tam bảo nơi đây. Họ đã đến và gặp Phật, thấy Pháp, giao hòa cùng Tăng, cùng cả Đạo tràng niệm Phật thanh tịnh nơi đây.
Thật phước duyên cho hàng hậu học chúng con. Cũng thật hữu ích, lợi lạc cho cả một vùng nhân dân rộng lớn Hà Đông, Hà Nội. Một đại lễ cầu an như thế thật chẳng uổng phí thời gian vàng ngọc của tất cả mọi người. Nó làm tăng trưởng căn lành, tiêu trừ nghiệp chướng, hiện tại thân tâm an bình, hòa lạc. Để rồi, từ đó, trở về với cuộc đời vững chãi, thảnh thơi, tự tin hơn, cho dù trước mắt vẫn đầy chông gai cạm bẫy.
Cũng bởi kiếp người quá bé nhỏ, mong manh, chênh vênh, trong vũ trụ bao la không cùng, không tận. Mà, nếu không có Tam bảo- Phật , Pháp, Tăng soi đường chỉ lối thì chúng con sẽ ra sao, trước biển nghiệp dăng đầy? Nên mãi người trần gian chúng con vẫn nguyện cầu, cầu an.
Chúng con xin đê đầu tri ân chư Tôn đức chùa Ngòi - Đạo tràng Phúc Khê nói riêng và Tam bảo mười phương nói chung. Và nguyện cầu cho tất cả chúng sinh ngày đêm sáu thời đều an lành! Mong tất cả mọi người luôn tìm được đúng những ngôi chùa thanh tịnh, nơi ở đó tín chủ đều được khuyến nhủ và thực hành tu tập ( chứ không chỉ vái van rồi ra về).
Nam mô A DI ĐÀ Phật!
2021-06-11
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *