Welcome

Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay